Кафедра суспільно-гуманітарної освіти

 Новини

 

                21 СІЧНЯ 2017 РОКУ ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ МЕТОДИСТІВ РМК (ММК) З ВИХОВНОЇ РОБОТИ        

 Відповідно до плану роботи Одеського обласного інституту удосконалення вчителів на 2017 рік 21 січня 2017 року науково-методичною лабораторією проблем виховання кафедри суспільно-гуманітарної освіти проведено обласний семінар за темою: «Моніторинг виховного процесу: теорія та практика».

Захід проводився для методистів з виховної роботи районних (міських) відділів освіти, громад з метою поглиблення знань в здійсненні моніторингу виховного процесу в освітніх навчальних закладах та набутті практичних навичків проведення діагностики.

Змістове наповнення методичного заходу було спрямоване на:

  • актуалізацію знань педагогів щодо здійснення моніторингу виховного процесу у відповідності до сучасних вимог;
  • практичне включення методистів у тренінгове заняття з теми «Організація і проведення діагностичного дослідження ефективності виховного процесу»;
  • ефективність підбору діагностичного інструментарію; обробку та інтерпретацію результатів дослідження;
  • ознайомлення з програмою виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та організаційно – методичним аспектом її впровадження.

З темою «Сучасний виховний процес як об’єкт педагогічної діагностики» виступила Ягоднікова Вікторія Вікторівна, професор кафедри психології та загальнонаукових дисциплін Одеського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», кандидат педагогічних наук, професор Міжнародної Кадрової Академії, член правління обласного клубу «Творчість» творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи при Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.

Значна увага на науково-практичному семінарі відводилась практичному спрямуванню. Доповідач провела тренінгове заняття з теми «Організація і проведення діагностичного дослідження ефективності виховного процесу», де розглядались наступні аспекти:

  • визначення мети і завдань діагностики;
  • підбір критеріїв та показників, за якими здійснюється діагностичне дослідження;
  • вибір і підготовка діагностичного інструментарію;
  • проведення діагностики;
  • обробка та інтерпретація результатів дослідження;
  • аналіз, оцінка і обговорення результатів діагностики.

Учасники методичної зустрічі мали змогу поновити певні теоретичні знання та набути практичних навичків у тренінговому занятті, попрацювати в команді, висловити власне бачення з даного питання, обговорити напрацювання, отримати професійні відповіді на запитання.

В рамках обласного семінару до уваги методистів була представлена ПРОГРАМА виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». Про актуальність виховної програми, її організаційно-методичний аспект та практичне впровадження у виховну діяльність учнів 7-11 класів розповіла Шеремет Світлана Іванівна, завідувач науково-методичної лабораторії проблем виховання ООІУВ.

Навчання педагогів щодо здійснення профілактичної роботи у сфері протидії торгівлі людьми та впровадження зазначеної програми у навчально-виховну діяльність буде продовжена серією семінарів – тренінгів для керівників РМО(ММО) заступників директорів з виховної роботи, педагогів – організаторів, класних керівників протягом січня – березня 2017 року.

Шеремет Світлана Іванівна, завідувач науково-методичної лабораторії проблем виховання кафедри суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів